Oct 05

Una associació ultra en peu de guerra per un anunci on hi surten dos pares homosexuals