Oct 06

ÚLTIMA HORA: El Tribunal Suprem acorda sol·licitar el suplicatori de Quico Homs

Aquest dijous el Tribunal Suprem (TS) ha sol·licitat el suplicatori de Franscec Homs al Congrés dels Diputats. Expliquem que el suplicatori és el tràmit necessari per tal de poder a obrir judici per la causa del 9N contra Homs. Amb aquest tràmit, el jutge instructor tanca la fase prèvia a la vista oral i demana el preceptiu permís al Congrés per seguir endavant amb el procés. Atesa la condició de diputat de Homs, és un tràmit obligatori i ineludible en tant que la seva condició de parlamentari l’ampara constitucionalment. 

Cal recordar que se li imputen dos possibles delictes, de prevaricació i de desobediència, per la seva actuació en la consulta ciutadana del 9N, tot i que decau el delicte de malversació de fons públics. 

El procediment a seguir serà el següent: una vegada al congrés el suplicatori s’hauran d’evaquar diversos tràmits. En primer lloc el rebrà la Mesa la qual serà l’encarregada de comprovar si es compleixen tots els requisits legals i una vegada feta aquesta verificació el remetrà a la Comissió de l’Estatut del Diputat en un termini de cinc dies, organisme que haurà d’emetre un dictamen en el termini trenta dies susceptible d’al·legacions. Finalment, una vegada escoltada la comissió i valorades les al·legacions del diputat la decisió es porta al Ple a porta tancada i de manera electrònica. 

Finalment, una vegada coneguda la votació, el President haurà de comunicar la decisió al Tribunal; si l’accepta se seguirà el procediment en la instància judicial; si la denega, implicaria el sobreseïment de la causa. El que està per veure, però, és si aquest sobreseïment deixaria de tenir efectes quan el diputat deixés de ser-ho. Dit d’una altra manera i parlant en termes penals, caldria veure si es tracta d’un sobreseïment definitiu o provisional.