Sep 30

El segon preu més elevat del menú escolar més de car de tot l’Estat: A Catalunya