Sep 15

VIDEO: Romeva internacionalitza el procés en aquesta entrevista a la CNN

Per molt que facin broma els espanyolistes: El Món ens mira. Es va demostrar amb la cobertura periodística a nivell internacional que va tenir la Diada. I torna a quedar clar en aquesta entrevista al conseller Romeva a la CNN