Oct 09

Nou èxit de la marca Espanya: Ja ostenen el liderat de ninis a la OCDE

Si teníeu aquesta sospita, la podeu confirmar. Espanya és el país europeu de la OCDE amb més ninis. Concretament aquest organisme estableix que aquest país va ser l’únic dels seus Estats membres en els quals l’ocupació juvenil va disminuir més del 50% entre 2007 i 2014. A continuació, vénen països com Grècia, Irlanda, Portugal, Eslovènia i Itàlia, en aquest ordre. 

L’estudi posa èmfasi també en el moment on es deixen els estudis. Si bé els que no han superat el primer cicle de secundari i, per tant, es considera que tenen un nivell d’instrucció baix, suposen la meitat del total. L’altra meitat són els que tenen estudis mitjans i superiors. 

El pitjor període fou entre 2007 i 2013 en què el percentatge va augmentar deu punts percentuals fins el 26%, de manera que va afectar sobretot a joves que es dedicaven a la construcció i no tenien estudis. 

També s’ha de tenir en compte, que el percentatge de ninis augmenta en la població estrangera, que està molt per sobre del percentatge dels autòctons.