Sep 28

El Ministerio de Hacienda reconeix que el procés no afecta a l’economia catalana

A més, ”els afiliats a la Seguretat Social a Catalunya l’any 2015 han augmentat en major proporció que la mitjana estatal, situant-se en un 3,5% enfront  al 3,2% nacional”.

 

“El creixement del PIB real de la regió ha estat, en plena recuperació (econòmica), superior al de la mitjana estatal, del 1,6% i del 3,3% l’any 2014 i 2015 respectivament, essent el creixement mitjà nacional del 1,4% i del 3,2%” conclou l’informe.