Nov 03

El Govern troba l’estratègia perfecta per negociar la independència

FOTO: LA VANGUARDIA

FOTO: LA VANGUARDIA

Junts pel Sí i la CUP van avançant feina per crear les estructures d’Estat necessàries pel dia a dia de l’Estat propi. En aquest sentit, l’Institut d’Estudis per l’Autogovern, organismo del Govern de Carles Puigdemont que prepara tot allò necessari per a la  “desconnexió”, està preparant un esborrany consistent en un inventari d’actius i passius de la Generalitat, entitats locals i Administració General de l’Estat a Catalunya per a afrontar una declaració d’independència sigui pactada o sigui de manera unilateral. 

A més a més, aquesta llista també conté un estudi detallat sobre quins criteris s’hauran de seguir per tal de determinar com s’han de repartir els actius i passius titularitat de l’Estat i radicats a Catalunya. 

 

La referència genèrica és la Convenció de Viena de 1983, que regula el repartiment de béns i deutes d’un Estat en cas de segregació. Casualitat o no, aquesta norma no ha entrat en vigor l’Estat espanyol es va abstenir en la seva votació a l’hora d’incorporarla al codi internaciona. Vala dir que aquesta referència va ser la guia d’alguns processos de divisió d’Estats de la antiga Unió Sobiètica o de la separació de l’antiga Txecoslovàquia.