Oct 06

Carme Forcadell indignadíssima, carrega contra l’Estat espanyol per manca de desaparació de poders

Carme Forcadell ha manifestat que “tinc la tranquil·litat d’haver fet allò que havia de fer”. I ha criticat amb contundència la “manca de separació de poders de l’Estat”, i en aquest sentit ha rebutjat “la constant judicialització de la vida política amb amenaces i cops de tribunal a representants de la ciutadania”. També ha volgut aclarir que ella com a presidenta de la Mesa té el paper d’ordenar el debat, per tant, la responsabilitat no seria seva sinó del ple del Parlament. 

Paral·lelament també ha denunciat -textualment- que “volen censura i coartar el debat” i “que sigui el propi Parlament el que faci de censor, el que faci la feina bruta. Volen convertir la Mesa en un Tribunal Constitucional en miniatura que denegi la tramitació d’iniciatives que no agraden a l’Estat, en funció de la seva hipotètica inconstitucionalitat”.