Oct 14

Carles Puigdemont parla clar i deixa Espanya al nivell de dictadura

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant la presentació de la memòria anual de la Comissió Jurídica Assessora ha dit que a l’Estat espanyol «no hi ha separació de poders» i que «treballarà perquè al nou Estat que s’està construint això no passi». Puigdemomt vol construir un país «jurídicament sa, allunyat de les males praxis, riscos i temptacions que encara avui podem reconèixer al nostre entorn» i on [en aquest Estat] es garanteixi que les decisions de les nostres administracions seran rectes, justes, netes i transparents». 

En aquest sentit, el President s’ha dirigit clarament al Govern espanyol i ha criticat que «la judicialització de la política és el camí invesrs a arribar acords, però és un camí que no té efectes pràctics per aturar la voluntat del poble de Catalunya; més aviat al contrari».