Oct 26

Augment espectacular del consum d’heroïna a Catalunya

FOTO: EL CUENTO DEL LOCO

FOTO: EL CUENTO DEL LOCO

El consum d’heroïna està augmentant de manera preocupant. Així ho han alertat experts en el camp de la medicina que, també han afegit que aquesta droga segueix essent “la causa de la majoria de les morts per sobredosi l’Estat” (Marta Torrens, psiquiatra de l’Hospital del Mar, professora titular del departament de psiquiatria i medicina legal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i directora del Procés d’Addiccions de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD)). 

La mateixa Dra. Torrens ha expressat la seva preocupació per l’increment del consum d’opi i opiacis de prescripció, a més del consum il·legal, amb prop de 33 milions de persones consumidores a tot el món, segons l’últim informe de les Nacions Unides. En aquest sentit, ha apuntat que “dels 33 milions de drogoaddictes, 17.400.000 ho són d’heroïna i opi, juntament amb altres analgèsics”.

Així, doncs, “ens trobem prop d’una epidèmia que afecta la classe mitjana i a persones reconegudes de la societat”. El més preocupant de tot l’estudi és que consum d’heroïna ha avançat el de cocaïna, segons dades de l’any passat de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per primer cop des de l’any 2000.