Nov 02

Andalusia i Extremadura exigeixen més diners a Rajoy amb el nou sistema de finançament

FONT: DEPARTAMENT ECONOMIA I HISENDA GRÀFICS: E UTRILLA

FONT: DEPARTAMENT ECONOMIA I HISENDA
GRÀFICS: E UTRILLA

Catalunya és la tercera Cominitat Autònoma en aportar recursos al fons comú de l’estat espanyol i la desena en rebre els recursos recaptats amb el repartiment que es decideix des de la capital. Aquesta desena posició s’agreuja si tenim en compte la correcció del cost de vida de les diferents CCAA i Catalunya passa a la quinzena posició (la penúltima). 

Les tres primeres Comunitats Autònomes en aportar recursos (capacitat fiscal) a la caixa comuna de l’Estat són Madrid, Balears i Catalunya, per aquest ordre. I les últimes, Canàries, Extremadura i Andalusia, per aquest ordre també. Pel que fal retorn d’aquestes recursos les Comunitats Autònomes que reben més recursos són Cantabria, La Rioja i Extremadura per aquest ordre. I les que en reben menys Canàries, País Valencià i Múrcia per aquest odre. Si apliquem el corrector del cost de vida en relació a aquesta capacitat fiscal versus repartiment dels recursos, les Comunitats Autònomes que reben més recursos serien Extremadura, La Rioja i Castella i Lleó, per aquest odre. I les que reben menys serien Madrid, Catalunya i Múrcia, per aquest odre. 

Qui s’atrevirà a treure aquests privilegis a Andalusia i Extremadura per donar un millor finançament a Catalunya? La resposta és fàcil. Ningú, blau, vermell, taronja o lila, s’atrevirà a perdre vots de la “España profunda”.